DEVELOPER, KTORÉMU MÔŽETE DÔVEROVAŤČasový prehľad

PLÁNOVANIE A VÝSTAVBAAktuálny harmonogram projektu

2020

DECEMBER 2020

Fáza 1 – Dokončená

Stavebné povolenie a spustenie predaja

[bold_timeline_item_button title=“Expand“ style=““ shape=““ color=““ size=“inline“ url=“#“ el_class=“bold_timeline_group_button“]

2021

MAREC 2021

Fáza 2

Začiatok výstavby

OKTÓBER 2021

Fáza 3

Dokončenie hrubej stavby

[bold_timeline_item_button title=“Expand“ style=““ shape=““ color=““ size=“inline“ url=“#“ el_class=“bold_timeline_group_button“]

2022

MAREC 2022

Fáza 4

Dokončenie výstavby s kolaudáciou

MÁJ 2022

Fáza 5

Odovzdanie kľúčov od Vášho nového bytu

[bold_timeline_item_button title=“Expand“ style=““ shape=““ color=““ size=“inline“ url=“#“ el_class=“bold_timeline_group_button“]