Slovo architekta

Ing. arch. Peter Hriň a jeho pohľad na celý projekt a prevedenie domov

“Moja spolupráca s developerom projektu Rovinka Residence  Petrom Markom začala pred asi 6 rokmi. Už pri prvých stretnutiach mi bolo jasné, že som spoznal človeka rozhľadeného, priameho, s jasnými cieľmi. V názoroch na dizajn a funkciu architektúry sme sa zhodli a to dalo základ spolupráci, ktorá trvá doteraz. Postupom času sa v Rovinke úspešne zrealizovalo viacero rezidenčných projektov, pričom s každým jedným realizovaným rodinným domom,sme spoločne získavali jedinečné skúsenosti.

Rovinka Residence je v blízkom okolí jediný projekt, ktorý rieši uceleným, originálnym a ľahko rozpoznateľným dizajnom celú väčšiu lokalitu. Napriek veľkosti projektu som nezabúdal  na detail, ľudskú mierku a intimitu prostredia. Pozornosť je venovaná aj priestoru pre zeleň.

Dispozície a veľkosti jednotlivých bytov odrážajú najčastejšie požiadavky obyvateľov. Ako aj pri predchádzajúcich projektoch som dôraz kládol predovšetkým na funkčnosť  interiéru a jeho optické prepojenie so záhradou.  Funkcionalistický dizajn jednotlivých domov, jasne čitateľné,  jednoduché biele hmoty s rovnou strechou, fasády dotvorené kamenným obkladom grafitovej sa už stali poznávacím znakom developera.

V celej lokalite som použil len 5 základných  typov dispozičného riešenia bytov, avšak ich kombináciou, zrkadlením, striedaním hmôt s rôznou výškou, orientáciou ku komunikácii sa podarilo dosiahnuť to, že riešená lokalita nieje fádna, naopak, ponúka rôznorodé a prekvapivé riešenia. Verím, že aj tento projekt zaujme kvalitou vyhotovenia, a stane sa príjemným domovom pre nových obyvateľov Rovinky.”

– Ing.arch. Peter Hriň –